Podsumowanie działań „SMOG” w powiecie krakowskim. Posypały się mandaty

Podsumowanie działań „SMOG” w powiecie krakowskim. Posypały się mandaty

Wczoraj (17 lipca br.) na terenie powiatu krakowskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w ramach ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, przeprowadzili akcję pod kryptonimem „SMOG”.

Akcja głównie miała na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co ma wpływ na zwiększoną emisję spalin.

Podczas działań, w powiecie krakowskim, policjanci skontrolowali 101 pojazdów, z czego 11 kierującym odebrano dowody rejestracyjne, wobec stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów, którymi się poruszali. Ponadto mundurowi ujawnili 81 wykroczeń w ruchu drogowym, za które zostały wyciągnięte adekwatne do przewinień konsekwencje prawne. Podczas kontroli ujawnili także 2 nietrzeźwych rowerzystów – za to przewinienie grozi kara aresztu albo grzywny.


Przypominamy!

Ustawa Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Ustawa ta określa również, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.