Od 17 lipca kolejna ulica zostanie zamknięta!

Od 17 lipca kolejna ulica zostanie zamknięta!

Od 17 do 31 lipca zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego ul. Zbrojarzy na odcinku pomiędzy ul. Turonia a ul. Goplana. Wszystko ze względu na konieczność wykonania kanalizacji ogólnospławnej oraz przekładki sieci uzbrojenia terenu – informuje Trasa Łagiewnicka SA

Jest to wynikiem realizacji kolejnego etapu budowy układu tunelowego w ciągu Trasy Łagiewnickiej, pomiędzy ul. Ludwisarzy i ul. Turonia.

Ruch pojazdów możliwy będzie objazdem przez ul. Zdunów, ul. Okrzei oraz ul. Montwiłła-Mireckiego. Dla potrzeb ruchu pieszego zostanie wykonany tymczasowy ciąg komunikacyjny wzdłuż odcinka robót.

Fot. Spółka Trasa Łagiewnicka