Obywatel Ukrainy nie stawił się u pracodawcy. Musi opuścić Polskę w ciągu 15 dni

Obywatel Ukrainy nie stawił się u pracodawcy. Musi opuścić Polskę w ciągu 15 dni

Wczoraj po południu funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Baliach w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców ujawnili obywatela Ukrainy, naruszającego przepisy pobytowe.

Podczas kontroli, cudzoziemiec okazał strażnikom granicznym ważny paszport biometryczny, ważną wizę krajową oraz wydane w marcu 2019 r. przez wojewodę świętokrzyskiego zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium RP na rzecz jednej z firm przetwórstwa mięsnego w województwie świętokrzyskim.

Funkcjonariusze skontaktowali się z potencjalnym pracodawcą 42 –latka z Ukrainy, który oświadczył że cudzoziemiec nigdy nie podjął zatrudnienia w jego firmie oraz nie udzielił żadnej informacji, iż przyjedzie w późniejszym terminie. Dodatkowo właściciel firmy poinformował, iż złożył stosowne dokumenty w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, w celu uchylenia przedmiotowego zezwolenia.

Strażnicy graniczni stwierdzili, iż ob. Ukrainy narusza art. 302 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach. W związku z tym Komendant PSG w Krakowie – Baliach wydał decyzję o cofnięciu wizy oraz decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 15 dni, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium strefy Schengen i RP na okres 1 roku.

Info PSG/ Justyna Drożdż