Kolejny etap remontu chodnika wzdłuż ul. Bolesława Śmiałego

Kolejny etap remontu chodnika wzdłuż ul. Bolesława Śmiałego

Wszystko wskazuje na to, że do końca wakacji zakończy się remont chodnika wzdłuż ul. Bolesława Śmiałego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską do zatoki autobusowej przy ul. Nad Czerną.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, w ciągu ostatnich miesięcy udało się pozyskać prywatne grunty, dzięki temu prace przy budowie chodnika zmieniły nieco swój zakres. W wielu miejscach, gdzie było wyjątkowo wąsko, nie dało się zbudować min. półtorametrowego przejścia. Teraz dzięki poczynionym przez gminę wykupom gruntów jest to możliwe.

Foto i info ZDMK