Grupa Speed na krakowskich ulicach. Są pierwsze efekty!

Grupa Speed na krakowskich ulicach. Są pierwsze efekty!

19 lipca br. w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie do istnienia został powołany Nieetatowy Zespół ds. Przeciwdziałania Niebezpiecznym Zachowaniem na Drogach  „SPEED”. Do działania w ramach grupy oddelegowanych zostało około 50 funkcjonariuszy policji z wydziału ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego.

Policjanci ze „SPEED-a” szczególnie zwracają uwagę na: kierujących, którzy będą dopuszczają się agresywnych zachowań na drodze, a to nie tylko przekraczanie dopuszczalnej prędkości, ale i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie i inne niebezpieczne zachowania. Jak również monitorowania w mediach materiałów zamieszczanych przez internautów dotyczących agresywnego zachowania kierowców na małopolskich drogach.

W dniach od 19-25 lipca 2019 roku grupa „SPEED” w samym tylko Krakowie  (grupa działa na terenie całej Małopolski) ujawniła 400 wykroczeń, w tym  ponad 250 przekroczeń dozwolonej prędkości. Wobec kierowców stwarzających zagrożenie na krakowskich drogach stosowano mandaty karne lub wnioski o ukaranie do sądu.

Fot. Policja