Będą ewakuować Galerię Bronowice

Będą ewakuować Galerię Bronowice

29 lipca 2019 roku, od około godz. 10.00 rozpoczną się planowe ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji centrum handlowego Galeria Bronowice.

Mając na uwadze bezpieczeństwo odwiedzających i zalecenia, dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów, tego typu działania regulowane są odpowiednim Rozporządzeniem MSWiA. Celem akcji jest sprawdzenie i weryfikacja procedur ewakuacji, koordynacja odpowiednich służb oraz przygotowanie najemców i klientów do sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Dlatego też 29 lipca od ok. godz. 10.00 wszyscy klienci, przebywający na terenie centrum handlowego Galeria Bronowice, zgodnie z procedurami ewakuacyjnymi opuszczą budynek, a odpowiednie służby przystąpią do realizacji ćwiczeń. Ćwiczenia na terenie obiektu potrwają około 20 minut – po tym czasie klienci będą mogli wrócić do budynku.