Zaginął Adam! Wypożyczył rower wodny, jednak do przystani nie powrócił!

Zaginął Adam! Wypożyczył rower wodny, jednak do przystani nie powrócił!

Poszukiwania zostały zakończone. Dziękujemy wszystkim za pomoc !