Spotkanie fanów motoryzacji zakończyło się nałożeniem 87 mandatów!

Spotkanie fanów motoryzacji zakończyło się nałożeniem 87 mandatów!

Spotkanie fanów motoryzacji zakończyło się nałożeniem 87 mandatów karnych na kierujących oraz zatrzymaniem 32 dowodów rejestracyjnych i nie tylko.

Miłośnicy pojazdów tuningowanych w okresie od 07 do 09 czerwca br. zorganizowali zjazd w Pieskowej Skale. W związku z organizacją właśnie takiego spotkania policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Komisariatu Policji w Skale, przeprowadzili wzmożone działania, celem zapewnienia bezpieczeństwa w tym rejonie.

Na tego typu zgromadzeniach często dochodzi do zakłócenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez parkowanie w miejscach niedozwolonych, przekraczanie prędkości oraz organizację nielegalnych wyścigów, czy tzw. „palenia gumy”. Pasjonaci aut rasowanych mogą generować nie tylko zagrożenia w ruchu drogowym, ale także uciążliwość dla środowiska, w tym przypadku w okolicy Ojcowskiego Parku Narodowego.

Działania ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ich celem przede wszystkim było zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom zlotu, jak i mieszkańcom, a także egzekwowanie obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących parkowania w miejscach niedozwolonych, zapewnienie przejezdności drogi, eliminacja nietrzeźwych kierujących, legitymowanie oraz represja sprawców przestępstw i wykroczeń, a także niedopuszczenie do nielegalnych wyścigów samochodowych.

W tym czasie na miejscu przewinęło się kilkaset pojazdów tuningowanych. W ramach trzydniowych działań policjanci przeprowadzili 168 kontroli i ujawnili 142 wykroczenia, z czego na 87 kierujących nałożyli mandaty karne, 17 osób pouczyli, a w 6 przypadkach sporządzili dokumentację o skierowanie wniosków o ukaranie do sądu, głównie za wykroczenia dotyczące tzw. „palenia gumy”. Ponadto zatrzymali 32 dowody rejestracyjne oraz 2 prawa jazdy. Podczas działań nie doszło do zakłócenia porządku oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również nie naruszono przepisów Ustawy o ochronie środowiska.

Przypominamy o tym, że organizowanie imprez czy spotkań o masowym charakterze wymaga zachowania procedur związanych z bezpieczeństwem: należy takie spotkanie zgłosić, wówczas uzgadniany jest plan zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa.

Fot. Policja