Pary na medal – wręczenie wyróżnień w USC

Pary na medal – wręczenie wyróżnień w USC

Przed nami jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego, które odbędą się 4 czerwca oraz 6 czerwca o godz. 12.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Lubelskiej 27. Pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. polityki senioralnej Anna Okońska–Walkowicz wręczy trzydziestu czterem parom Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

W tym roku to kolejno czternasta i piętnasta uroczystość organizowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie.

We wtorek, 4 czerwca medale i listy gratulacyjne otrzymają w Urzędzie Stanu Cywilnego małżonkowie świętujący 50. rocznicę ślubu – złote gody, 52. rocznicę ślubu, 55. rocznicę ślubu – szmaragdową oraz 60. rocznicę ślubu – diamentową.

W uroczystości wezmą także udział małżonkowie obchodzący 55. rocznicę ślubu – szmaragdową oraz 60. rocznicę ślubu – diamentową.

W czwartek, 6 czerwcamedale i listy gratulacyjne otrzymają pary świętujące 50. rocznicę ślubu – złote gody oraz 65 rocznicę ślubu – żelazne gody.  

Przypomnijmy; wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od jubilatów lub ich rodzin przyjmuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Wnioski można składać przy ul. Basztowej 22 lub w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Przy Rondzie 6. Odznaczenia parom obchodzącym złote gody nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci są informowani listem gratulacyjnym z kancelarii Prezydenta RP o przyznanych medalach. Następnie otrzymują oficjalne zaproszenie na uroczystość, której organizatorem jest Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie. Podczas uroczystości wręczane są odznaczenia, dyplomy, drobne upominki, składane gratulacje oraz wznoszone toasty. Jest to ceremonia bardzo uroczysta, mogą w niej uczestniczyć członkowie i znajomi rodziny jubilatów.