Nowa szkoła w Czyżynach? Ruszyły konsultacje z mieszkańcami

Nowa szkoła w Czyżynach? Ruszyły konsultacje z mieszkańcami

Do 5 lipca miasto będzie konsultować z mieszkańcami pomysł budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Centralnej – w miejscu, gdzie pierwotnie miało powstać Centrum Obsługi Inwestora. Pierwsze otwarte spotkanie odbędzie się w piątek, 14 czerwca, o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 156.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie dotyczące parametrów planowanego kompleksu edukacyjnego, w skład którego mają wejść szkoła i przedszkole, na kilka sposobów – podczas spotkań otwartych, w czasie dyżuru konsultacyjnego oraz za pomocą specjalnego formularza.

Drugie otwarte spotkanie z mieszkańcami zostanie zorganizowane w czwartek, 27 czerwca, w godz. 17.00–19.00, w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na osiedlu Dywizjonu 303 34. Dodatkowo w środę, 19 czerwca, w siedzibie Rady Dzielnicy w godz. 17.00–19.00 odbędzie się dyżur konsultacyjny.

Opinię można też wyrazić za pomocą formularza konsultacyjnego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz wystarczy:

  • przesłać w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: dialoguj@um.krakow.pl,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków,
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10, w godzinach 8.00–15.00,
  • przekazać podczas spotkań i dyżurów konsultacyjnych,
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przypomnijmy, że 24 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/257/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zmiany lokalizacji planowanego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie. W uchwale tej przewidziano przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i Radą Dzielnicy XIV na temat parametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego, jaki miałby powstać przy ulicy Centralnej.

Więcej informacji na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.

Źródło UMK