Na dworcu autobusowym zatrzymano obywatela Gruzji

Na dworcu autobusowym zatrzymano obywatela Gruzji

Na dworcu autobusowym w Krakowie mężczyzna, palący papierosa w oczekiwaniu na odjazd autokaru do Wrocławia, poproszony został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej o okazanie dokumentów do kontroli. Podróżny, bez chwili zastanowienia wyciągnął z kieszeni gruziński paszport biometryczny, w środku którego znajdował się … bułgarski dokument tożsamości.

Krótka weryfikacja wystarczyła, by stwierdzić, że pomimo tych samych fotografii w obydwu dokumentach, zostały one wydane na inne dane personalne. W wyniku dalszych sprawdzeń potwierdzono, że cudzoziemiec jest Gruzinem, który oprócz posiadania fałszywego bułgarskiego dokumentu, wydanego rzekomo przez bułgarskie władze, od 70 dni przebywa nielegalnie na terytorium Polski. Wszystko to doprowadziło do zatrzymania obywatela Gruzji.

W związku z powyższym Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach wszczął postępowanie administracyjne i wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do wyjazdu w ciągu 15 dni   i zakazie wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen przez najbliższe 3 lata.

Dodatkowo, mężczyzna przesłuchany został w charakterze podejrzanego z powodu posłużenia się podrobionym bułgarskim dokumentem tożsamości w trakcie kontroli legalności pobytu, przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze w postaci kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania na 2 lata.

Źródło PSG/ Foto Wikipedia.