Decyzja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Decyzja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Po miesiącach sporu pomiędzy miastem, a PKP S.A. o własność jednej z działek – jest w końcu zielone światło dla kontynuacji budowy kładki wzdłuż ul. Kamieńskiego.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa utrzymał pozwolenie na budowę. Decyzja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pozwala na rozpoczęcie kolejnego etapu prac i przejście z drogą rowerową nad torami kolejowymi.