Zgłoszenie urodzenia dziecka: wygodniej przez internet

Zgłoszenie urodzenia dziecka: wygodniej przez internet

Dziś wiele rzeczy możemy załatwić przez internet – sprzed monitora komputera czy za pomocą telefonu komórkowego. Nie inaczej jest ze sprawami urzędowymi. Jesteś matką lub ojcem nowo narodzonego dziecka? Zgłoś jego urodzenie w Urzędzie Stanu Cywilnego elektronicznie, nie wychodząc z domu.

W tej chwili 9 z 29 spraw leżących w kompetencjach USC w Krakowie da się załatwić w trybie elektronicznym. Zgłoszenie urodzenia dziecka jest najpopularniejszą spośród nich – w ubiegłym roku na 10 025 spraw ogółem, 1597 zostało załatwionych właśnie w ten sposób.

Aby móc zgłosić urodzenie dziecka, niezbędny jest profil zaufany. Jest to podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. Pozwala on potwierdzić naszą tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod nas podszyć.

Aby zrealizować zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją osobiście najpóźniej do trzech dni od jej wystawienia upoważniona do tego osoba ze szpitala, w którym dziecko przyszło na świat. Rodzic ma z kolei 21 dni od chwili wystawienia karty urodzenia na zgłoszenie urodzenia.

Zgłoszenie krok po kroku:

  1. Wejdź na stronę internetową obywatel.gov.pl.
  2. Kliknij przycisk „Zgłoś urodzenie dziecka”.
  3. System przeniesie Cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Wypełnij zgłoszenie. W kroku trzecim wpisz imię lub imiona dziecka – przeczytaj wskazówki w sekcji „Jak wybrać imię dziecka”.
  5. Sprawdź zgłoszenie na podglądzie i podpisz je profilem zaufanym. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
  6. Czekaj na odpowiedź urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcjach „Jak przebiega rejestracja urodzenia dziecka w USC” oraz „Ile będziesz czekać”.