Wiemy, co się stało w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Wiemy, co się stało w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

21 maja w godzinach przedpołudniowych odbyły się ćwiczenia praktyczne dotyczące zagrożenia pożarowego w budynku Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ulicy Księcia Józefa w Krakowie. W działaniach oprócz policji uczestniczyły służby ratunkowe straży pożarnej oraz straży miejskiej. Celem ćwiczenia była weryfikacja funkcjonalności procedury postępowania podczas zdarzeń masowych i katastrof oraz doskonalenie łączności i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi służbami.

Po wykryciu pożaru przez pracowników budynku uruchamiane zostają właściwe dla powstałego zagrożenia procedury, a następnie powiadamiane odpowiednie służby, które zabezpieczają teren, podejmują akcję ewakuacyjną oraz ratowniczą. Ćwiczenia pozwalają nie tylko na sprawdzenie sprawności przeprowadzenia działań ale również ich dopracowanie na wypadek realnych zdarzeń.

Fot. Policja