Usuń azbest bezpłatnie dzięki pomocy Gminy Miejskiej Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą nieodpłatnie, profesjonalnie pozbyć się wyrobów zawierających azbest ze swojego otoczenia. Wystarczy złożyć stosowny wniosek do magistratu.

Azbest, czyli materiał pochodzenia krzemowego, był w Polsce masowo używany w budownictwie. Często stosowano go jako pokrycie dachowe, elewacyjne czy do przewodów wentylacyjnych. Niestety, wdychanie włókien azbestu zawieszonych w powietrzu jest niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego samodzielne usuwanie tego materiału, powodujące uwalnianie azbestowych włókien do powietrza, może stać się przyczyną wielu chorób.

Program realizowany przez Gminę Miejską Kraków, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwoli na usunięcie azbestu z obiektów budowlanych i miejsc jego składowania przez pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i wyposażenie techniczne.

Zadbaj o zdrowie i weź udział w projekcie! Wystarczy pobrać wniosek na stronie internetowej www.bip.krakow.pl lub w Punktach Obsługi Mieszkańców UMK. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK przy os. Zgody 2, tel. 012 616 87 89.

Usługi usuwania pokryć dachowych z azbestu i transportu odpadów azbestowych wykonywane są na wniosek:

  • osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego ogrodu działkowego,
  • miejskiej jednostki organizacyjnej,
  • jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • osoby prawnej,
  • przedsiębiorcy.

Usługi usuwania elewacji z azbestu wykonywane są na wniosek składającego tj.:

  • osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego ogrodu działkowego,
  • miejskiej jednostki organizacyjnej.

Oferowane w ramach programu usługi nie obejmują zakupu i montażu nowych materiałów, które miałyby zastąpić demontowane wyroby zawierające azbest.

Całkowita wartość projektu wynosi 4,7 mln zł, a przyznane dofinansowanie to 3,7 mln zł.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności