Ukrainiec chciał przekombinować. Musi w ciągu 30 dni opuścić Polskę i ma zakaz ponownego wjazdu

Ukrainiec chciał przekombinować. Musi w ciągu 30 dni opuścić Polskę i ma zakaz ponownego wjazdu

W środę 8 maja br. funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach rozpoczęli kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Krakowie, w wyniku której ujawnili ob. Ukrainy. Cudzoziemiec wjechał na terytorium RP przez drogowe przejście graniczne w Korczowej, w celu podjęcia pracy w charakterze pracownika budowlanego.

Po skontaktowaniu się z rzekomym pracodawcą cudzoziemca okazało się, że nie planuje on powierzyć pracy cudzoziemcowi, w związku z brakiem kontaktu z jego strony oraz niestawieniem się do pracy. W toku dalszych czynności okazało się, że pracodawca anulował oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w jego firmie.

Początkowo cudzoziemiec oświadczył, że nie stawił się do pracodawcy dlatego, że prywatne sprawy rodzinne zatrzymały go na Ukrainie. W trakcie dalszych czynności okazało się jednak, że faktyczny cel jego pobytu w Polsce to tranzyt do Niemiec, gdzie zamierzał podjąć pracę zarobkową.

Wobec cudzoziemca wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium Polski oraz innych krajów strefy Schengen przez okres sześciu miesięcy. Ponadto ob. Ukrainy wydano decyzję o cofnięciu wizy krajowej.

Źródło PSG

Zachęcamy do polubienia CowKrakowie.pl  na Facebooku   TUTAJ