Przygotowania do budowy nowej kładki przez Wisłę

Przygotowania do budowy nowej kładki przez Wisłę

Ruszyły przygotowania do budowy nowej kładki dla pieszych i rowerzystów przez Wisłę. W tym celu Zarząd Inwestycji Miejskich szuka firmy, która opracuje wielobranżową i wielowariantową koncepcje przeprawy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. – Do końca roku chcemy mieć kompleksowe opracowanie, które wskaże m.in., jak kładka powinna wyglądać i jaki może być jej koszt – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Zgodnie z założeniem, nowa kładka ma połączyć brzegi Wisły mniej więcej na wysokości parku Dębnickiego oraz ul. Flisackiej. Zwycięzca licytacji elektronicznej, w ramach której ZIM wyłoni wykonawcę zlecenia, będzie miał za zadanie opracować i przedstawić w formie opisowej i graficznej wielowariantową wielobranżową koncepcję budowy kładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także wskazać możliwe warianty usytuowania obiektów inżynieryjnych i zagospodarowanie terenu. – Koncepcja powinna przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania oraz które posiadają akceptację rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacji ze strony właścicieli i zarządców terenów, na których są usytuowane oraz gestorów sieci. Chodzi m.in. o uzgodnienie konserwatora zabytków, gdyż teren znajduje się pod ochroną konserwatorską – zaznacza Łukasz Szewczyk. Dla opracowanych wariantów konieczne będzie uzyskanie opinii zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych.

Wykonawca będzie miał też za zadanie przygotować wycenę szacunkową kosztów realizacja dla poszczególnych wariantów, a także wskazać wariant preferowany, w oparciu o takie kryteria, jak warunki ruchu, bezpieczeństwo, koszt realizacji, niezbędna zajętość terenu, możliwość pozyskania terenu. Następnie Miasto dokona wyboru wariantu, dla którego konieczne będzie w dalszym etapie przygotowanie analizy widokowej oraz szczegółowego studium krajobrazowego.

Na podstawie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji kładki władze podejmą decyzję o wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje o zamówieniu dostępne są TUTAJ.

Zachęcamy do polubienia CowKrakowie.pl  na Facebooku

Źródło UMK/ foto poglądowe