Komunikat o pracy miejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego

Komunikat o pracy miejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego

Komunikat o pracy miejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego – stan na dzień 23.05.2019:

Sieć Kanalizacyjna:
Kanały wypełnione – wszystkie przepompownie pracują, przyjmując stan maksymalnych przepływów. 
Z powodu wysokiego stanu Wisły, zgodnie z obowiązującymi procedurami, rozpoczyna się proces zamykania kanałów burzowych, aby nie dopuścić do cofnięcia wód z rzek do sieci kanalizacyjnej Krakowa.
Sieć wodociągowa – pracuje prawidłowo.

Zakłady Uzdatniania Wody:

ZUW Raba – pracuje bez zakłóceń
ZUW Bielany – pracuje bez zakłóceń
ZUW Rudawa – pracuje bez zakłóceń, pobiera wodę ze zbiorników Podkamyk. Poziom wody w Rudawie 2,63 m (7 cm poniżej stanu pogotowia alarmowego) 
ZUW Dłubnia – wstrzymany pobór wody z ujęcia w Raciborowicach. Poziom wody 2,13-ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. 
Zakłady Oczyszczania  Ścieków:

Oczyszczalnia Płaszów – część biologiczna – pracuje prawidłowo, maksymalny przepływ przez część biologiczną – 320 tys m 3.  W kanale dopływowym utrzymywany jest  poziom poniżej 4 m. 
Oczyszczalnia Kujawy – oczyszczalnia pracuje prawidłowo. Przepływ przez część biologiczną to około 111 tys m3
Sprawdzono i przygotowano do pracy pompownię na wysokie stany wód.
Oczyszczalnie lokalne – pracują prawidłowo przyjmując przepływy maksymalne. Nie odnotowano podtopień terenów oczyszczalni.

Info MPWiK

Zachęcamy do polubienia CowKrakowie.pl  na Facebooku