Kładka na Żabińcu: ZIM szuka wykonawcy koncepcji

Kładka na Żabińcu: ZIM szuka wykonawcy koncepcji

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ma nowy pomysł na rozwiązanie problemu przejścia nad torami kolejowymi na Żabińcu. Kładka dla pieszych i rowerzystów nad krzyżującymi się liniami kolejowymi ma połączyć osiedle bezpośrednio z al. 29 Listopada, gdzie zlokalizowane są przystanki autobusowe.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zaprasza do składania wniosków o udział w licytacji elektronicznej na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada wraz z dojściami dla pieszych, dojazdami dla rowerów, pochylniami dla niepełnosprawnych, odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Nowa przeprawa ma pozwolić na bezpieczne pokonanie krzyżujących się na różnych poziomach dwóch linii kolejowych: linii nr 8 Warszawa – Kraków oraz linia nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj.

Przypomnijmy, że pierwotnie rozważane było połączenie nad torami ulic Żabiniec i Langiewicza. W tym celu ogłoszony był nawet przetarg na opracowanie koncepcji. Został on jednak unieważniony. – W trakcie pierwszego przetargu, po analizie możliwości terenowych, okazało się, że jest szansa, by kładka nad torami kolejowymi mogła dojść aż do al. 29 Listopada. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla mieszkańców, którzy będą mieli bezpieczne przejście z Żabińca aż do przystanków komunikacji miejskiej, zlokalizowanych przy al. 29 Listopada. W związku z tym pierwszy przetarg, którego przedmiotem była budowa kładki do ul. Langiewicza musiał zostać unieważniony – tłumaczy Łukasz Szewczyk, pełniący obowiązki dyrektora ZIM w Krakowie.

Przeprowadzona została zmiana nazwy tego zadania w budżecie miasta. Aby przyspieszyć wybór wykonawcy koncepcji, ogłoszona została licytacja elektroniczna. – Dzięki takiemu trybowi wyboru oferenta jest szansa, że umowę na opracowanie koncepcji podpiszemy w ciągu miesiąca – dodaje Szewczyk.

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada, a także przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku oraz uzyskanie w imieniu ZIM decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzji ULICP) dla tego zadania.

– Oczekujemy na przedstawienie do czterech wariantów samej kładki, jak i obiektów towarzyszących. Koncepcja powinna przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe do wykonania oraz które posiadają akceptację rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacji ze strony właścicieli i zarządców terenów na których są usytuowane oraz gestorów sieci – mówi Szewczyk.

Wnioski o udział w postępowaniu można składać w terminie do 4 czerwca. Szczegóły zamówienia publicznego dostępne są tutaj.

Zgodnie z planem, wykonawca będzie miał sześć miesięcy od podpisania umowy na opracowanie dokumentów i złożenie wniosku o ULICP.  Decyzja administracyjna powinna zostać wydana w pierwszej połowie 2020 roku.

Źródło UMK