Dziś ostatni emeryci i renciści otrzymali na swoje konto jednorazowe świadczenie pieniężne

Dziś ostatni emeryci i renciści otrzymali na swoje konto jednorazowe świadczenie pieniężne

Dziś ostatni emeryci i renciści otrzymali na swoje konto jednorazowe świadczenie pieniężne czyli tzw. trzynastkę. Ostatnią transzę „trzynastki” ZUS wypłacił z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż standardowy termin płatności, który przypada na 25 dzień miesiąca, w maju jest dniem wolnym. W siedmiu kolejnych terminach płatności: 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 wypłacono blisko 8,3 mln trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 mld zł brutto. Większość środków, bo w granicach 72 proc., przekazaliśmy na konta bankowe naszych klientów. Pozostała część to wypłaty za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do wypłaty zostały jeszcze tylko jednorazowe świadczenia pieniężne dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dla tych klientów terminem płatności „trzynastki” jest 1 czerwca. Jednak to również dzień wolny, dlatego te świadczenia zostaną wypłacone do piątku 31 maja.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy także wysyłać decyzje o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego. Już do 8,1 mln świadczeniobiorców, którzy otrzymali „trzynastkę”, przekazaliśmy list z taką decyzją. Do przyszłego piątku korespondencja trafi do pozostałych osób.

Źródło ZUS

Zachęcamy do polubienia CowKrakowie.pl  na Facebooku