Bez żony nie wjechał do Polski

Bez żony nie wjechał do Polski

Odmową wjazdu do Polski zakończyła się podróż ob. Ghany, który stawił się do odprawy paszportowej na lotnisku w Krakowie – Balicach.

Po przylocie samolotem rejsowym z Londynu Luton, cudzoziemiec stawił się do odprawy nie posiadając ważnej wizy Schengen lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na terytorium RP. Obywatel Ghany wyjaśnił, iż jest mężem Polki, na dowód czego przedstawił Certyfikat zawarcia związku małżeńskiego,  na podstawie, którego otrzymał Brytyjska Kartę Pobytu dla członka rodziny obywatela UE.

Cudzoziemiec oświadczył, że zamieszkuje wraz z żoną w Wielkiej Brytanii, a do Polski przyjechał w celach turystycznych, nie wiedząc, że jest mu potrzebna wiza na wjazd na terytorium RP. Myślał, że fakt posiadania Brytyjskiej Karty Pobytu dla członka rodziny obywatela UE uprawnia go do podróżowania po Unii Europejskiej bez wizy. 

Analizując zapisy Dyrektywy 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu stwierdzono, że w tym konkretnym przypadku cudzoziemcowi nie przysługiwało prawo przemieszczania się i pobytu bez wizy, ani innego dokumentu uprawniającego do pobytu, gdyż podróżował bez żony przebywającej w Wielkiej Brytanii. Cudzoziemiec nie mógł więc skorzystać z pochodnego prawa do swobody przemieszczania się zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. Dyrektywy 2004/38/WE.

W związku z powyższym cudzoziemcowi nie zezwolono na wjazd do RP oraz wydano decyzję o odmowie wjazdu. Następnie odleciał on samolotem rejsowym do Londynu Luton.

Źródło PSG/ Justyna Drożdż 

Zachęcamy do polubienia CowKrakowie.pl  na Facebooku