ArcelorMittal Poland wstrzymuje procesy rekrutacyjne. Co z obecnymi pracownikami?

Dyrekcja wykonawcza ArcelorMittal Poland podjęła decyzję o wstrzymaniu rekrutacji i zawieszeniu przejmowania do swoich oddziałów pracowników firm zewnętrznych.

ArcelorMittal Poland informuje, że w związku z planowanym tymczasowym zatrzymaniem części surowcowej krakowskiej huty, dyrekcja wykonawcza koncernu podjęła decyzję o wstrzymaniu zewnętrznych procesów rekrutacyjnych. Spółka zawiesza też przejmowanie do swoich oddziałów pracowników firm zewnętrznych.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie zajęcia tym pracownikom naszej firmy, którzy zostaną dotknięci tymczasowym wstrzymaniem pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale – tłumaczy Monika Roznerska, dyrektor personalny i członek dyrekcji wykonawczej ArcelorMittal Poland. – Wraz z naszymi partnerami społecznymi – przedstawicielami największych związków zawodowych – chcemy wypracować rozwiązania, dzięki którym nasi pracownicy w jak najmniejszym stopniu odczują negatywne skutki tego postoju.

W pierwszej kolejności pracownicy zostaną oddelegowani do innych prac – zarówno w pozostałych zakładach krakowskiej huty, jak i w innych oddziałach ArcelorMittal Poland. – To wymaga szczegółowych analiz, a następnie uzgodnień w zakresie choćby potrzeb szkoleniowych czy też organizacji dojazdu – wyjaśnia Monika Roznerska. – Porozumienie w tych kwestiach chcemy wypracować w jak najkrótszym czasie, dlatego już rozpoczęliśmy regularne spotkania z największymi organizacjami związkowymi – dodaje.

ArcelorMittal Poland zakłada także, że część pracowników skorzysta z tzw. „postojowego” przewidzianego w Kodeksie pracy w sytuacji, gdy pracownik nie świadczy pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W takim przypadku przysługuje mu częściowe wynagrodzenie, przy czym wynagrodzenie za „postojowe” jest w ArcelorMittal Poland wypłacane według zasad korzystniejszych niż te wynikające z Kodeksu pracy.

W ubiegłym roku ArcelorMittal Poland zatrudnił 540 osób. Liczba ta obejmuje rekrutacje prowadzone na rynku zewnętrznym, jak i transfery z firm świadczących usługi na rzecz koncernu.

Firma planuje tymczasowo wstrzymać pracę krakowskiego wielkiego pieca i stalowni we wrześniu br. ze względu na osłabienie popytu na stal, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz wysoki poziom importu spoza Unii Europejskiej, a także bardzo wysokie koszty produkcji.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ok. 11 tys. osób, z czego ponad 3 tys. w krakowskiej hucie.

Źródło ArcelorMittal Poland

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności