Ulica Pawia stanie się ulicą jednokierunkową!

Ulica Pawia stanie się ulicą jednokierunkową!

Od 27 kwietnia 2019 r. zmiany na ul. Pawiej. Stanie się ona ulicą jednokierunkową od skrzyżowania z ulicą Worcella do skrzyżowania z ul. Szlak. Na miejscu pojawią się tablice informujące o nowej organizacji ruchu.

Stopniowo usuwane będzie istniejące oznakowanie poziome, a na jego miejsce ustawiane nowe. Tarcze znaków, do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu, pozostaną zasłonięte.

Na odcinku prowadzącym od ul. Worcella do ul. Kurniki pojawią się miejsca postojowe Kiss and Ride „K+R”, natomiast od skrzyżowania z ul. Kurniki obowiązywał będzie bus pas.

Źródło/Foto Razem w Ruchu