Miasto przygotowało w młodzieżowych domach kultury ofertę opieki dla przedszkolaków

Miasto przygotowało w młodzieżowych domach kultury ofertę opieki dla przedszkolaków

W Krakowie w 122 samorządowych szkołach podstawowych około 5,8 tys. ósmoklasistów pisze swój pierwszy w życiu egzamin. Od 15 do 17 kwietnia zdają kolejno język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Podczas egzaminu, co do zasady, w podstawówkach nie prowadzi się zajęć i pozostali uczniowie znajdują się pod opieką rodziców. Jednak ponieważ protest nauczycieli wciąż trwa, miasto przygotowało w młodzieżowych domach kultury ofertę opieki dla przedszkolaków – z tych placówek, które są zamknięte z powodu strajku.

Dyrektorom wszystkich samorządowych szkół podstawowych udało się skompletować komisje egzaminacyjne. Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty przebiegł bez zakłóceń i spodziewamy się, że tak samo będzie w kolejnych dwóch dniach – informuje dyrektor Wydziału Edukacji UMK Ewa Całus. We wszystkich krakowskich szkołach podstawowych egzamin ten zdaje ponad 7 tys. uczniów.

Poniedziałek, 15 kwietnia to ósmy dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Z tego powodu w Krakowie zawieszone były zajęcia w 78 szkołach, przedszkolach i placówkach (mniejsza liczba niż w poprzednim tygodniu wynika z faktu zwyczajowego zawieszenia zajęć na czas egzaminu w szkołach podstawowych). Tutaj do pobrania lista szkół, przedszkoli i placówek, w których zostały zawieszone zajęcia w poniedziałek, 15 kwietnia (stan na 15.04.2019, godz. 10:45).

Dynamika strajku jest zmienna – ze 123 przedszkoli 30 placówek działa normalnie, przy czym 11 z tych 30 podjęło decyzję o zawieszeniu strajku. Wnioski o zawieszenie zajęć dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek mogą wystosować także później (w reakcji na zmieniającą się sytuację w danej szkole), dlatego przypominamy o tym, że informacje o bieżącej sytuacji w swojej placówce najlepiej uzyskać u jej dyrektora.

Od poniedziałku do dyspozycji rodziców przedszkolaków pozostają młodzieżowe domy kultury. Ich pracownicy są przygotowani do przyjęcia maluchów już od godziny ósmej rano. Takich placówek jest w mieście jedenaście:

Źródło UMK