Politechnika Krakowska będzie prowadziła badania wibracji wzdłuż ulicy Krakowskiej

Politechnika Krakowska będzie prowadziła badania wibracji wzdłuż ulicy Krakowskiej

Od 18 do 22 marca Politechnika Krakowska będzie prowadziła badania wibracji wzdłuż ulicy Krakowskiej.

Specjalny samochód będzie zatrzymywał się na chodnikach – aby możliwe było ustalenie poziomu wibracji w budynkach. Po zakończeniu modernizacji ulicy Krakowskiej zostaną wykonane kolejne pomiary.

Właścicieli budynków prosimy o umożliwienie przeprowadzenia pomiarów. Pozwolą one na wykonanie prac obniżających odczuwane wibracje. 

Foto i info ZDMK