Podsumowanie 2018 roku. Straż Pożarna w Krakowie wyjeżdżała do akcji co 40 minut!

Podsumowanie 2018 roku. Straż Pożarna w Krakowie wyjeżdżała do akcji co 40 minut!

Podczas posiedzenia Komisji Praworządności w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej radni wysłuchali informacji o podjętych przez strażaków działaniach w 2018 r.

W 2018 roku Straż Pożarna w Krakowie wyjeżdżała do akcji  – co 40 minut, do pożaru – co 176 minuty, a do miejscowych zagrożeń – co 67 minut.

Jak wynikało z prezentacji, w ubiegłym roku ilość wszystkich interwencji straży to 13 266. Najwięcej z nich, bo ponad 7 tys. dotyczyło tzw. miejscowych zagrożeń. Do pożarów wozy strażackie wyjeżdżały 2993 razy. Niepokojący jest natomiast wzrost liczby fałszywych alarmów. Było ich 2370, najwięcej w historii. W porównaniu do 2017 r. w 2018 r. krakowscy strażacy interweniowali rzadziej o 9%. W 2018 roku w porównaniu do roku 2017 ilość pożarów zmalała o 18%, miejscowych zagrożeń o 10%, natomiast ilość alarmów fałszywych wzrosła o 16%.

W 2018 roku przeprowadzono aktualizację Planu Ratowniczego dla Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego, jak również analizę zabezpieczenia operacyjnego. Poza tym Funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Krakowie wydali 112 opinii dotyczących imprez masowych i 180 opinii dotyczących pozostałych zgromadzeń. Celem poprawy bezpieczeństwa niektórych dużych imprez i zgromadzeń do ich zabezpieczenia 112 razy zadysponowano strażaków oraz samochody ratownicze.

Źródło UMK

Zachęcamy do polubienia CowKrakowie.pl  na Facebooku   TUTAJ