Obywatel Ukrainy opuścił Polskę pod przymusem

Obywatel Ukrainy opuścił Polskę pod przymusem

W środę 13 marca br. w centrum Krakowa funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie – Balicach poddali kontroli legalności pobytu 34 – letniego obywatela Ukrainy. Jak się okazało, cudzoziemiec nie wykonał otrzymanej wcześniej decyzji zobowiązującej do opuszczenia terytorium Polski.

Niespełna miesiąc wcześniej – 22 lutego 2019 r. – mężczyzna został zatrzymany również przez strażników granicznych z Krakowa – Balic. W związku z tym, że przeterminował pobyt w Polsce o 66 dni, został wtedy zobowiązany do dobrowolnego opuszczenia Polski w terminie 15 dni od otrzymania decyzji wraz z 2-letnim zakazem wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen.  

Jednak ob. Ukrainy nie podporządkował się wydanej decyzji i  pozostawał nieprzerwanie na terytorium RP do chwili zatrzymania.

W związku z powyższym, cudzoziemiec został przymusowo doprowadzony do przejścia granicznego z Ukrainą i przekazany funkcjonariuszom Placówki SG w Medyce.

Źródło PSG