Episkopat przedstawił raport dot. pedofilii w Kościele

Episkopat przedstawił raport dot. pedofilii w Kościele

Episkopat przedstawił raport dot. pedofilii w Kościele.

Jak czytamy w przedstawionym komunikacie:

Wszystkich zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich (do ukończenia
18 roku życia) we wszystkich diecezjach i zakonach od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. było
382, w tym dotyczących osób poniżej 15 roku życia 198 (51,8%) i powyżej 15 roku życia 184 (48,2%).

Do jednostek kościelnych przypadki zgłaszane były najczęściej przez osoby poszkodowane (41,6%) lub ich bliskich (20,9%). W 5,8% jednostki kościelne dowiedziały się o przypadkach od organów państwa,
w 5,2% z mediów. Osoby z parafii, czyli zarówno duchowni z parafii jak i świeccy zgłosili 5,2%
przypadków. 1,3% przypadków zostało zgłoszone przez przełożonych (przypadki te dotyczą
zakonników). Wiedza o 14,9% przypadków pochodziła z innego źródła, takiego jak: dyrektor szkoły,
pedagog, wychowawcy, opiekunowie dzieci oraz znajomi poszkodowanych, współbracia (w zakonach), klerycy, inni kapłani.

Pełny raport