Regulamin budżetu obywatelskiego. Ruszają konsultacje

Regulamin budżetu obywatelskiego. Ruszają konsultacje

Rozpoczęły się konsultacje projektu regulaminu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Każdy, kto chciałby wypowiedzieć się na temat zasad, według których przeprowadzony zostanie nabór projektów i głosowanie, ma na to czas do 1 marca.

Przypomnijmy, z uwagi na znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym, wysokość budżetu obywatelskiego to co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu, czyli – w przypadku Krakowa – 30 mln zł. To znacznie więcej niż w ubiegłym roku – wtedy pula środków wynosiła niespełna 12,5 mln zł.

Członkowie Rady Budżetu Obywatelskiego zdecydowali już, jak będzie wyglądał podział pieniędzy między zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe. 10 mln zł przeznaczone zostanie na te pierwsze, 20 mln zł na dzielnice.

Gotowy jest także projekt regulaminu budżetu obywatelskiego, który ma trafić pod obrady Rady Miasta. Przez cały miesiąc trwać będą jego konsultacje. W ich ramach zaplanowano otwarte spotkania z mieszkańcami, zbieranie uwag, wniosków i propozycji oraz dyżury ekspertów. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7 lutego, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.

W projekcie regulaminu budżetu obywatelskiego – oprócz zapisów dotyczących m.in. zasad zgłaszania projektów, ich weryfikacji, głosowania i obliczania wyników – znalazł się także ramowy harmonogram (szczegółowy ustala Prezydent w drodze zarządzenia). Zgodnie z nim mieszkańcy będą mogli składać projekty nie później niż do końca maja. Przez 2,5 miesiąca pomysły będą weryfikowane. W połowie września ogłoszona zostanie lista zadań, a samo głosowanie – zaplanowane nie później niż do połowy października –  tradycyjne poprzedzi kampania informacyjna. Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie nastąpi najpóźniej do 15 listopada.

Więcej informacji można znaleźć na stronach www.dialoguj.pl oraz www.budzet.krakow.pl, a także od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.15 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10) lub pod numerem telefonu 12 616 7828.

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy przesyłać za pośrednictwem uzupełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca br.:

  • Pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31 – 005 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego” (decyduje data stempla pocztowego)
  • Pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl (skan uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”.

Info UMK

Zachęcamy do polubienia CowKrakowie.pl  na Facebooku   TUTAJ

Polecane dla Ciebie: