Świadomy senior-to bezpieczny senior!

Świadomy senior-to bezpieczny senior!

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych na drodze w dniu 16 stycznia Policjanci Wydziału Ruchu drogowego KMP w Krakowie przeprowadzili w Centrum Aktywności Seniora przy ul. Pachońskiego spotkanie profilaktyczno – edukacyjne pod nazwą  „Bezpieczny Senior na Drodze”. Większa świadomość zasad i przepisów ruchu drogowego przyczynia się do ograniczania liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych.

Podczas spotkania mundurowi zaprezentowali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po części teoretycznej rozgorzała dyskusja dotycząca lokalnych zagrożeń w tym zakresie. Najczęstsze niedogodności sygnalizowane przez seniorów dotyczyły krótkiego cyklu światła zielonego na przejściach dla pieszych, brak lub słabe oświetlenie wokół tych miejsc, a także utrudniające im poruszanie się pojazdy, które parkują na chodnikach. Osoby starsze często przekraczają ulice w miejscach nieoznaczonych czy wręcz niedozwolonych, niejednokrotnie na czerwonym świetle.

Seniorzy nie zwracając uwagi na zmiany w ruchu drogowym, nowe oznakowania ulic, narażają się na wypadek. Osoby starsze z powodu ograniczeń zdrowotnych powinny korzystać z pomocy osób trzecich podczas pokonywania jezdni. Kiedy widoczność jest ograniczona, wcześnie zapada zmrok, pada śnieg lub deszcz konieczne staje się używanie odblasków, zwiększających widoczność osób, a tym samym ich bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze rozdali wszystkim uczestnikom elementy odblaskowe, a seniorzy wyrazili zadowolenie z przeprowadzonej prelekcji.