Tak osoby na zwolnieniu lekarskim oszukiwały ZUS!

Tak osoby na zwolnieniu lekarskim oszukiwały ZUS!

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim może odwiedzić cię  kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest  zasadne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują  czy prawidłowo chorzy  korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji,  wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie.

Jak oszukiwano ZUS?  Przykłady:

Czytaj dalej: