Wiemy, kiedy zostanie przywrócony ruch tramwajowy na alei Solidarności

Wiemy, kiedy zostanie przywrócony ruch tramwajowy na alei Solidarności

W związku z planowanym zakończeniem awaryjnej naprawy torowiska w ciągu al. Solidarności, od dnia 21.12.2018 r. (piątek) nastąpi przywrócenie ruchu tramwajowego na odcinku od Placu Centralnego im. R. Reagana do węzła „Kombinat”.

Przypominamy, że w dalszym ciągu pozostaje wyłączone z eksploatacji na czas nieokreślony torowisko w ciągu ul. Mrozowej.

W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linie 4 i 44 – w związku z przebudową ciągu Królewska – Podchorążych – Bronowicka pozostają zawieszone do odwołania. W zamian kursuje linia zastępcza 73;
 • linia 21 – zostanie przywrócona i w dalszym ciągu kursować będzie na trasie czasowo skróconej do pętli Kopiec Wandy;
 • linia 22 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki – … – al. Solidarności – Kombinat – Ujastek Mogilski – Kopiec Wandy. Przystanek końcowy i początkowy „Kopiec Wandy” będzie zlokalizowany obok schodów prowadzących na kopiec („na górze” – jak dla linii 21). Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
 • linia 71 – zostanie zlikwidowana;
 • linia 73 – zostanie przywrócona na podstawową trasę: Nowy Bieżanów P+R – Wzgórza Krzesławickie / Kopiec Wandy (połączenielinii 13 oraz 4/44);
 • linia 132 – w dalszym ciągu będzie realizować kursy wariantowe obsługujące rejon ul. Mrozowej;
 • linia 172 – zostanie przywrócona na stałą trasę;
 • linia 722 – zostanie zlikwidowana.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Niżej podajemy ujednolicone zasady obowiązujące od dnia 21.12.2018 r. w związku z zakończeniem naprawy torowiska w ciągu al. Solidarności oraz trwającymi innymi wyłączeniami.

 • Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

na trasie linii 73 na odcinku Wzgórza Krzesławickie – Teatr Bagatela;

na całej trasie linii 704 i 713;

na trasie linii 139 na odcinku Kombinat – Bronowice Małe;

na całej trasie linii 172 i 572;

na trasie linii 192 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;

na trasie linii 501 na odcinku Bulwarowa – Bronowice Wiadukt.

 • Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:

na trasie linii 10 na odcinku Plac Centralny im. R. Reagana – Pleszów;

na trasie linii 123, 163 i 193 na odcinku Os. Na Skarpie – Struga;

na trasie linii 174 na odcinku Plac Centralny im. R. Reagana – Kombinat;

na trasie linii 211 na odcinku Kombinat – Pleszów.

 • Bilety okresowe wykupione na linię 22 zachowują ważność:

na trasie linii 117 i 242 na odcinku Kombinat – Lubocza PKP;

na trasie linii 132 na odcinku Aleja Róż – Kombinat – Walcownia – Kombinat.

 • Bilety okresowe wykupione na linię 44 zachowują ważność:

na trasie linii 73 na odcinku Kopiec Wandy – Teatr Bagatela;

na trasie linii 704 na odcinku Teatr Bagatela – Wesele;

na całej trasie linii 713;

na trasie linii 139 na odcinku Kombinat – Plac Inwalidów;

na trasie linii 192 na odcinku Rondo Mogilskie – Plac Inwalidów;

na trasie linii 501 na odcinku Bulwarowa – Plac Inwalidów.

 

info ZDMK