UOKiK będzie mógł nałożyć kary na menedżerów!

UOKiK będzie mógł nałożyć kary na menedżerów!

Od soboty, 15 grudnia, prezes UOKiK może nałożyć karę finansową na osobę z kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, jeżeli stwierdzi, że umyślnie przyczyniła się do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub do stosowania klauzul niedozwolonych. Wysokość tych kar to maksymalnie 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego – 5 mln zł. Sankcja finansowa na osobę fizyczną może być orzekana w decyzji, w której prezes UOKiK nałoży karę na przedsiębiorcę. Do tej pory taka możliwość istniała za naruszenie przepisów o ochronie konkurencji.

Kary nałożone na branżę finansową będą zasilać nowopowstały Fundusz Edukacji Finansowej. Jego celem jest zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

Dzięki nowelizacji, usprawni się wymiana informacji między organami administracji, ponieważ prezes UOKiK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i będzie brał udział w jej posiedzeniach z głosem doradczym. – Cieszę się też, że skład KNF został zwiększony. Dzięki temu będzie można szerzej spojrzeć na sprawy rynku finansowego – dodaje Niechciał.

Komunikat dotyczy nowelizacji ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Część jej przepisów, w tym dotyczących nowych kompetencji UOKiK, wchodzi w życie w sobotę, 15 grudnia 2018 r.

Więcej informacji z Krakowa

Ojciec zadał śmiertelny cios nożem własnemu synowi... Do tragicznego zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę  przy ul. Wicherkiewicza w Krakowie. Podczas kłótni pomiędzy ojcem i synem doszło do śmiertelnego...
IMGW ostrzega przed silnym mrozem IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed silnym spadkiem temperatur, który potrwa do 1 marca. Ostrzeżenie obowi...
Parkujesz w okolicy Ojcowskiego Parku Narodowego? ... Od dłuższego czasu w Ojcowie i w Pieskowej Skale policja interweniuje w przedmiocie nieprawidłowego parkowania pojazdów, w szczególności w okolicy Ojc...
Przeprowadzono kolejną akcję „Bezpieczny Powrót”... W nocy z 6 na 7 lipca 2018 roku MPK SA i Straż Miejska po raz kolejny w tym roku przeprowadzili akcję „Bezpieczny Powrót”. Wspólne patrole rozpoczęły ...
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza Krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza zanotowały przekroczenia norm zanieczyszczeń pyłów PM10 (średnia dobowa powyżej 50 mikrogramów na metr...
Świecił laserem w kierunku startującego samolotu &... 20 sierpnia przed godz.21.00 policja została powiadomiona przez kontrolera Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zdarzeniu, które mogło skończyć się ...