Miasto wygrało ze Skarbem Państwa

Miasto wygrało ze Skarbem Państwa

Sąd Okręgowy w Krakowie przychylił się do pozwu złożonego 22 kwietnia 2013 r. przez Gminę Miejską Kraków przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowanego przez wojewodę małopolskiego. Sprawa dotyczyła nieprzekazania gminie w odpowiedniej wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące: prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, orzekanie w sprawach meldunkowych oraz prowadzenie aktów stanu cywilnego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Krakowa.

Na mocy wyroku Skarb Państwa musi zapłacić Gminie Miejskiej Kraków 3 838 399,22 zł (wraz z odsetkami naliczanymi od 1 grudnia 2012 r. wynoszącymi 2 mln zł ) za zadania, które Małopolski Urząd Wojewódzki zlecił UMK.

Po korzystnym wyroku Krakowa z nadzieją patrzą inne samorządy. Choć w polskim prawie nie stosowano wcześniej takich precedensów, to wygrana GMK zwiększyła prawdopodobieństwo wygranej innych miast.

Samorządy dopłacają kilkaset milionów złotych. Gminy pokrywają średnio połowę kosztów zadań zleconych przez administrację rządową. O zwiększenie dotacji wielokrotnie apelował m.in. Związek Miast Polskich.

Przypominamy, że w 2013 r. Kraków wystąpił przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez wojewodę małopolskiego, z powództwem o zapłatę różnicy pomiędzy poniesionymi przez miasto wydatkami na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a wysokością otrzymanej dotacji. Pozew dotyczył 2011 r. i tylko części zadań wykonywanych przez miasto. Kraków rozważa złożenie kolejnych pozwów dotyczących innych lat.