Będą zmiany w cenach biletów? Jakie bilety chcą zlikwidować?

Będą zmiany w cenach biletów? Jakie bilety chcą zlikwidować?

Gmina Kraków kontynuuje swoją politykę transportową. Dlatego przygotowane zostały koncepcje nowych cenników biletów komunikacji miejskiej, opłat na obszarze strefy płatnego parkowania oraz nowe podejście do regulowania ruchem (Strefa Czystego Transportu).

Założeniem zmian w cenniku jest przekonanie jak największe liczby osób do stałego korzystania z komunikacji zbiorowej na podstawie biletów okresowych. Ich cena dla mieszkańców (posiadaczy Karty Krakowskiej) będzie wynosiła 72 zł. Byłaby to najniższa stawka wśród dużych polskich miast – w żadnym z nich cena biletu okresowego nie jest niższa niż 90 zł, większość oscyluje wokół 100 zł. Jednocześnie jednak ze sprzedaży wycofane zostałyby bilety okresowe ważne na jednej lub dwu liniach.

Propozycja, która będzie dziś prezentowana radnym zakłada również, że zmianie ulegnie pakiet biletów krótkoterminowych. Bilet jednoprzejazdowy będzie kosztował 4 zł, bilet 20 minut zostanie zastąpiony biletem ważnym przez okres 15 minut za ( 3 zł), bilet 40 (minut) zostanie zastąpiony biletem ważnym przez 30 minut (za 4 zł), godzinę (5 zł) oraz 90 minut (6 zł).

Przygotowane rozwiązania mają za zadanie urealnić ceny biletów w stosunku do wzrostu cen i wysokości pensji w Polsce. Konieczne stało się uwzględnienie inflacji, szczególnie w kontekście wzrostu cen energii elektrycznej, co odbija się na kosztach funkcjonowania m.in. sieci tramwajowej (wzrost o ok. 15 mln zł).

Razem z koncepcją nowej taryfy biletowej przygotowane zostały również nowe rozwiązania dla Strefy Płatnego Parkowania. Przewidywane jest włączenie do niej obszaru osiedla Podwawelskiego, Zabłocia i drobne korekty obecnych granic. Oprócz tego – wraz z wprowadzeniem drogą ustawy takiej możliwości – zmienione zostałyby stawki opłat za postój, które nie były regulowane od 2001 r. (ustawa nie przewidywała takiej możliwości. Na obszarze wewnętrznym strefy płatnego parkowania cena za pierwszą godzinę postoju ma wynosić 6 zł, na obszarach mniej obciążonych ruchem samochodowym cena miałaby wynosić 4 zł za godzinę. Decyzja o tym, które podstrefy powinny być obciążone wyższymi stawkami zapadła na podstawie analiz zamówionych jesienią tego roku. Pokazały one, że najsilniej obciążone ruchem są podstrefy P1 (cała), P2, P3, P4 oraz P6II i PIV. To tam miałyby obowiązywać wyższe stawki za postój.

Projektami zajmą się teraz radni.

Info UMK