CBA w Alior Banku i Ruchu!

W dniu dzisiejszym realizując polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili na terenie całego kraju szereg przeszukań w siedzibach Alior Bank SA, RUCH SA jak również innych podmiotów i osób, zabezpieczając niezbędną dokumentację, w tym elektroniczną, związaną z nadzorowanym śledztwem dotyczącym między innymi nieprawidłowości związanych z udzieleniem przez Alior Bank SA kredytów RUCH SA.

Ze zgromadzonych w toku dotychczasowych czynności materiałów wynika, iż w latach 2012-2018, osoby działające w imieniu RUCH SA mogły posłużyć się nierzetelną dokumentacją finansową tego podmiotu, w celu uzyskania linii kredytowej w Alior Banku SA w wysokości 153.600.000 zł co może świadczyć o zaistnieniu czynu z art. 297 § 1 kk. Jednocześnie istnieje prawdopodobieństwo, iż udzielenie i następnie utrzymanie tego wsparcia finansowego związane było z nadużyciem udzielonych uprawnień lub niedopełnieniem ciążących obowiązków, przez osoby zarządzające Alior Bank SA w latach 2012-2018 , które to działanie mogło wyrządzić tej spółce szkodę, w wysokości nie niższej niż 153.600.000 zł.

Z kolei w celu wykreowania zadowalającej na potrzeby udzielenia kredytu sytuacji finansowej spółki RUCH SA mogło dojść do nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków, przez osoby zarządzające tym podmiotem, poprzez pozbawiony jakiejkolwiek racjonalności zakup w 2011 roku, obligacji korporacyjnych holenderskiej spółki Lurena Investments B.V. za kwotę 34.000.000 USD i 110.000.000 zł oraz zbycie swoich nieruchomości, co z kolei spowodowało  szkodę na mieniu spółki RUCH SA w wysokości nie niższej niż 204.586.000 zł.

Śledztwo jest rozwojowe i znajduje się na początkowym etapie.

Foto poglądowe CBA

info Prokuratura

Czytaj również:

Zboczeniec w busie. Miał erekcję i zabrudził ubranie małoletniej

Zboczeniec w busie. Miał erekcję i zabrudził ubranie małoletniej

 

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności