Kraków uruchamia kolejny żłobek. Od poniedziałku ruszają zapisy

Kraków uruchamia kolejny żłobek. Od poniedziałku ruszają zapisy

W czwartek, 11 października miało miejsce przekazanie w ramach zlecenia przez Gminę organizacji żłobka wybranemu w konkursie podmiotowi lokalu mieszczącego się przy ul. Cystersów 26 przeznaczonego na placówkę dla 50 dzieci. Łączny koszt, jaki poniosła Gmina Miejska Kraków na zakup i dostosowanie lokalu do potrzeb żłobka wyniósł 1 420 000,00 zł z czego 1 000 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji z resortowego programu „Maluch +”. Informuje Urząd Miasta Krakowa 

Żłobek rozpocznie działalność od listopada. Nabór do żłobka prowadzony będzie telefonicznie od poniedziałku, 15 października pod numerem telefonu: +48 505 073 737.

O przyjęciu dziecka do żłobka decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin, które posiadają „Krakowską Kartę Rodzinną 3+” oraz „Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”.

Uruchamiany żłobek jest już szóstą tego typu placówką utworzoną przez Gminę w ostatnich latach. W związku z tym, że prowadzenie żłobka będzie finansowane przez Gminę (placówka prowadzona będzie na zlecenie Gminy) miesięczne koszty opieki ponoszone przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka będą takie same jak w żłobkach gminnych i wyniosą 349 zł (199 zł za opiekę i 150 zł za wyżywienie).

Dodać należy, że tworzenie żłobków prowadzonych na zlecenie nie jest jedyną formą działań Gminy na rzecz zwiększania ilości miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina zwiększa również ilość miejsc w żłobkach gminnych oraz poprzez udzielanie dotacji do opieki wspiera funkcjonowanie podmiotów innych niż gminne (żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów). Dzięki działaniom Gminy liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w mieście Krakowie w latach 2011-2018 wzrosła z 2 030 do 8 346.

Gmina Miejska Kraków może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników „użłobkowienia” spośród polskich miast wojewódzkich i miast powyżej 200 tys. mieszkańców, Wskaźnik „użłobkowienia” rozumiany jest jako stosunek liczby miejsc opieki do ilości dzieci do niej uprawnionych.

 

Więcej informacji z Krakowa

Oświadczenie TS Wisła ws. dzisiejszej akcji antyte... TS „Wisła” Kraków wydała oficjalne oświadczenie dotyczące dzisiejszej akcji policji na ternie klubu. Jak czytamy w komunikacie: "Policja przeszu...
MUSE wystąpią w Tauron Arenie Kraków! MUSE ogłosili Simulation Theory World Tour. Trasa tego multiplatynowego, rockowego zespołu, który ma na swoim koncie Grammy Awards, będzie miała miejs...
Konsultacje społeczne na temat sprzedaży alkoholu... Informujemy, że trwają konsultacje społeczne w sprawie projektów zmian uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących zasad sprzedaży napojów alkoholowych. &...
Wykonaj bezpłatne badania w CH Czyżyny Centrum Handlowe Czyżyny we współpracy z krakowskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland po raz kolejny organizuj...
Za 376 mln zł zostanie zakupionych 90 nowych tramw... Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu SA w Krakowie kredytu – na łączną sumę 376 mln zł (ok. 87 mln ...
W Krakowie pojawiły się multimedialne Przystanki L... Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na ulicach Krakowa pojawiły się multimedialne Przystanki Literackie Miasta Literatury UNESCO. Przyb...