I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza zanotowały przekroczenia norm zanieczyszczeń pyłów PM10 (średnia dobowa powyżej 50 mikrogramów na metr sześcienny). Prezydent Krakowa apeluje o ograniczenie czynności, które przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń.

Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej i pozostawienia samochodów prywatnych na parkingach. Szczególną uwagę mieszkańcy powinni zwracać na jakość spalanego w piecach węgla i powstrzymać się z używaniem kominków.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Więcej informacji z Krakowa

Krakowianie powitali rok 2018! W ostatni dzień roku w Krakowie na czterech scenach w czterech lokalizacjach wystąpili artyści, którzy dostarczyli mieszkańcom i gościom miasta niezap...
Będą zmiany w cenach biletów? Jakie bilety chcą zl... Gmina Kraków kontynuuje swoją politykę transportową. Dlatego przygotowane zostały koncepcje nowych cenników biletów komunikacji miejskiej, opłat na ob...
Czy w Krakowie wybudują metro? Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa - W piątek, 13 kwietnia, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym...
Od poniedziałku zmiany w funkcjonowaniu przystanku... Uwaga pasażerowie korzystający z przystanku autobusowego "Nowy Kleparz" Jak informuje UMK w związku z remontem nawierzchni, od poniedziałku, 13 sie...
Pokoloruj i baw się w Parku Wodnym  Pokoloruj i baw się w Parku Wodnym, to promocja skierowana dla najmłodszych mieszkańców naszych dzielnic. Dziecko (do 10 roku życia) które przy...
Toksyczne zabawki nie trafiły do Polski! To pierwsza akcja, w której państwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja) wspólnie wypowiedziały wojnę niebezpiecznym zabawkom sprow...