Wisła Kraków SA spłaci zadłużenie w ratach

Wisła Kraków SA spłaci zadłużenie w ratach

Jak informuje Urząd Miasta – Wisła Kraków S.A. wystąpiła do Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z wnioskiem o rozłożenie na 24 raty spłaty zaległości powstałej z tytułu czynszu dzierżawnego powierzchni na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 1.462.054,01 złotych brutto wraz z odsetkami. Zaległość ta wynika z ostatniej faktury wystawionej na podstawie umowy dzierżawy zawartej w 2015 r. Obecnie Wisła Kraków S.A. posiada zawarte z Gminą Miejską Kraków umowy na udostępnienie nieruchomości na obiekcie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie.

Wszystkie płatności wynikające z zawartych umów zgodnie z zapisami umownymi, regulowane są przez Wisłę Kraków S.A. z góry.

Wniosek złożony przez Wisłę Kraków S.A. uzyskał pozytywną opinię Zespołu Zadaniowego ds. ulg spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków. Zgodnie z projektem porozumienia spłata zadłużenia realizowana będzie w 24 miesięcznych ratach, począwszy od dnia 20.09.2018 r. Porozumienie zawiera zapis, że brak spłaty przez Wisłę Kraków S.A. w ustalonym terminie lub w niepełnej wysokości którejkolwiek z rat będzie skutkowało utratą mocy porozumienia następnego dnia po dacie wymagalności raty niespłaconej lub spłaconej w niepełnej wysokości. Pozostała należność stanie się wówczas natychmiast wymagalna łącznie z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności, tj. sprzed daty zawarcia porozumienia.

info UMK

Więcej informacji z Krakowa

Zaginął 94-letni Antoni Cieśla z Krakowa Zaginiony ostatni raz widziany był w pierwszej połowie lutego w swoim mieszkaniu z jedną ze swoich córek. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił ...
Uwaga kierowcy! To będzie kolejna mglista noc Dziś w nocy od godz. 22.00 do jutra rana, do godz. 10.00 na znacznym obszarze powiatu krakowskiego prognozowana jest silna mgła (prawdopodobieństwo wy...
Udawały głuchonieme i wyłudzały pieniądze od przec... Oszustki zaczepiały przechodniów, nachalnie domagając się datków. Aby uwiarygodnić swoje działania, obie sprawczynie udawały że są głuchonieme. Zainte...
Poczta Polska ostrzega przed fałszywymi wiadomości... Dostałeś taką wiadomość na swoją skrzynkę pocztową? Nie otwieraj załącznika! Jak informuje Poczta Polska, ktoś wysyła wiadomości, które zawierają z...
W Krakowie trwa rekrutacja do przedszkoli Nabór do samorządowych placówek odbywa się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico. Najpierw należy wypełnić elektroniczny wniosek (i...
Złóż wniosek na handel okazjonalny Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że można składać wnioski na zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod lokalizac...