Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej

W Krakowie funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomionych zostało 31 punktów darmowej pomocy prawnej, której udzielają adwokaci i radcowie prawni.

reklama

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

reklama
 1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 2. Dla młodzieży do 26. roku życia
 3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat
 4. Dla kombatantów i weteranów
 5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny
 6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  • katastrofa naturalną
  • awarią techniczną
  • klęską żywiołową
 7. Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 1. prawa pracy
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 3. ubezpieczenia społecznego
 4. spraw karnych
 5. spraw administracyjnych
 6. spraw cywilnych
 7. spraw rodzinnych
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 9. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży)

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dostępny jest tutaj.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności