Wyrób Kartę Krakowską i korzystaj ze zniżek!

Karta Krakowska to element polityki promocyjnej i społecznej miasta, mający na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury, jak również zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Program ten został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018r.
nr XCIV/2450/18.

W ramach programu Karty Krakowskiej stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji
i uprawnień. Sprawdź, kto oferuje zniżki TUTAJ

W pierwszej kolejności planuje się wprowadzenie 20 % zniżek związanych z zakupem biletów okresowych komunikacji miejskiej, jak również biletów wstępu do miejskich muzeów oraz galerii. Zniżki obowiązywać będą od 1 sierpnia 2018 r.

reklama

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden
z poniższych warunków:

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta,

reklama

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta, ze wskazaniem Miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także: dzieci osób, o których mowa powyżej, w wieku do 18 roku życia, oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

Karta będzie ważna przez okres jednego roku licząc od dnia jej uzyskania tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku.

Wnioski o Kartę Krakowską można składać w formie elektronicznej oraz w formie papierowej, od 1 lipca 2018 r.

Wnioski będzie można składać poprzez stronę internetową www.kk.krakow.pl oraz
w Punktach Sprzedaży Biletów lub innych wskazanych punktach dystrybucji Karty Krakowskiej.

Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię opisaną imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Zdjęcie można również załączyć jako plik graficzny.

Osoby ubiegające się o Kartę Krakowską na podstawie PIT, w trakcie składania wniosku powinny okazać jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwszą stronę PIT z prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub potwierdzeniem jego złożenia.
  • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO),
    w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Spodziewając się dużego zainteresowania programem Karta Krakowska zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej, co pozwoli uniknąć kolejek!

Szczegółowe zasady wydawania Karty Krakowskiej będą udostępnione na stronach internetowych  www.kk.krakow.pl oraz www.krakow.pl w czerwcu br.

Fot i info kk.krakow.pl

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności