Tramwaj do Mistrzejowic coraz bliżej?

Tramwaj do Mistrzejowic coraz bliżej?

Dzisiaj Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu opublikował ogłoszenie o zamówieniu – rozpoczęciu dialogu konkurencyjnego. Przez okres 40 dni zainteresowane podmioty mają możliwość składania wniosków. Przedmiotem dialogu konkurencyjnego będzie szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy (w tym zakres i standardy utrzymania).

ZIKiT planuje zaprosić do udziału w postępowaniu 3 wykonawców, którzy spełnią warunki. Jeżeli liczba wykonawców, którzy je spełnią będzie mniejsza lub równa 3, wtedy podejmie decyzje o zaproszeniu do udziału w dialogu konkurencyjnym wszystkich wykonawców, bez przeprowadzenia kwalifikacji punktowej wniosków (z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1d ustawy PZP). Przewidywany okres prowadzenia dialogu wyniesie około 15 miesięcy. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii tramwajowej KST, etap IV w Krakowie (od ul. Meissnera do Mistrzejowic), realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a następnie jej utrzymanie w okresie trwania umowy. W ramach realizacji projektu partner prywatny zobowiąże się do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i utrzymania wytworzonej infrastruktury.

Celem Projektu jest wybudowanie nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącego korytarz łączący istniejące elementy sieci tramwajowej przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej, tj. nie niższej niż 24 km/h (wraz z czasem postoju na przystankach). Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi niespełna 24 lata (1,5 roku – projektowanie, 2 lata – budowa obiektu, 20 lat – utrzymanie infrastruktury przez partnera prywatnego). Okres ten będzie liczony od momentu zawarcia umowy z partnerem prywatnym. Wynagrodzeniem dla niego będzie tzw. opłata za dostępność, którą będzie ponosił ZIKiT.

Przez cały okres trwania umowy torowisko będzie własnością gminy.

Info ZIKiT

Fot. Flickr

Więcej informacji z Krakowa

Już dziś zaczyna się pierwszy Krakowski Salon Sztu... Przekrojowa wystawa prezentująca najnowsze prace związanych z Krakowem twórczyń i twórców to okazja do spotkania i rozmowy o sztuce, która powstaje dz...
Apteki całodobowe w Krakowie – Nowa lista Całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych zapewniają następujące apteki: 1. Apteka „Galla”, ul. Kronikarza Galla 26, 12 636 73 65; ...
Podczas smażenia frytek doszło do pożaru mieszkani... W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych  doszło do pożaru mieszkania na osiedlu Górali. Podczas smażenia frytek doszło do zapalenia się oleju w ...
Będzie przebudowa ulic Łokietka i Wrony Dziś ulicą Wrony jeżdżą nie tylko mieszkańcy, ale także kierowcy, którzy chcą uniknąć stania w korkach w drodze do Skawiny. Lokalna droga na przestrze...
GIF wycofał syrop! Powodem jest nieznane zanieczys... Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał ze sprzedaży syrop Hydroxyzinum Espefa. Powodem są niezidentyfikowane zanieczyszczenie w poszczególnych part...
Zaginął 29-letni Łukasz. Policja prosi o pomoc w p... Aktualizacja: 15.01.2019, 12:49. Na prośbę policji usuwamy komunikat o zaginionym. Mężczyznazostał wczoraj odnaleziony (cały i zdrowy)