Obywatel Egiptu został ukarany za posłużenie się podrobionym dokumentem

Obywatel Egiptu został ukarany za posłużenie się podrobionym dokumentem

Cudzoziemiec w trakcie składania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, podał niezgodne z prawdą informacje oraz posłużył się podrobionym dokumentem „Zaświadczeniem Akademii Piłki Nożnej” w Lagos (Nigeria). Dokument ten miał potwierdzić informacje dotyczące środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania Egipcjanina w Polsce.

Jak ustalono w toku postępowania, wskazana akademia piłkarska nie istnieje, a fałszerz w celu uwiarygodnienia przedłożonego zaświadczenia, użył nigeryjskich znaczków pocztowych!

W trakcie przesłuchania podejrzany ob. Egiptu złożył wyjaśnienia, przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz wyraził zgodę na wymierzenie mu kary grzywny w wysokości 1 500 zł.

Info Straż Graniczna/ Justyna Drożdż

Więcej informacji z Krakowa

Strażnicy miejscy wystawili 680 mandatów karnych Od lipca do września br. strażnicy miejscy prowadzili działania w ścisłym centrum Krakowa, mające na celu zapewnienie mieszkańcom i turystom spokoju, ...
Uruchomiono kolejny etap systemu miejskiego monito... Ukończone zostało nowe centrum monitoringu wizyjnego Na Załęczu w Nowej Hucie - informuje Urząd Miasta Krakowa. Uzupełni ono już działające przy ulicy...
Narodowe Czytanie 2017 W sobotę 2 września odbędzie się kolejna – szósta już edycja akcji pn. Narodowe Czytanie, w której Miasto Kraków od samego początku aktywnie uczestnic...
Gorące pożegnanie lata. Open Sauna Night w Termach... Podhale zmieni się w oazę gorących rytmów Ameryki Łacińskiej, muzyki Boba Marleya i hiszpańskiego temperamentu. Chochołowskie Termy pożegnają lato w w...
„Daj szansę” – dofinansowanie do opieki nad ... Kraków realizuje projekt unijny „Daj szansę” – program wspierający dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością. Celem projektu jest podjęci...
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza Krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza zanotowały przekroczenia norm zanieczyszczeń pyłów PM10 (średnia dobowa powyżej 50 mikrogramów na metr...