Przerwy w dostawie wody – lista ulic

Przerwy w dostawie wody – lista ulic

Krakowskie Wodociągi informują odbiorców, że dniu 12.03.2018, w godzinach od 9:00 do 14:00, w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objętych 6 budynków przy ulicy Jasieńskiego na odcinku od numeru 19 do 29.

Również od godziny 9:00 do 14:00 wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicy: Moniuszki, Bandurskiego, Bema, Brodowicza, Beliny-Prażmowskiego, oraz  5 budynków przy ulicy: Pylnej i Marynarskiej.

W dniu 13:03.2018 od godziny 9:00 do 15:00 wyłączeniem zostanie objętych 9 budynków przy ulicy: Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha.