Przebywał nielegalnie w Polsce – wpadł w Krakowie podczas kontroli w punkcie gastronomicznym

Przebywał nielegalnie w Polsce – wpadł w Krakowie podczas kontroli w punkcie gastronomicznym

6 marca, w jednym z punktów gastronomicznych w Krakowie przeprowadzono kontrolę legalności wykonywania pracy wobec jednego z pracowników – obywatela Algierii. Mężczyzna podczas legitymowania okazał funkcjonariuszom algierski paszport, w którym brakowało 4 kartek oraz niemiecki dokument dla osoby ubiegającej się o azyl, który utracił ważność w lipcu ubiegłego roku. Okazało się również, że kontrolowana osoba figuruje w bazach danych dla celów odmowy wjazdu.

Ustalono ponadto, że Algierczyk przyjechał do Europy w 2015 roku i od tego czasu bezskutecznie próbował zalegalizować swój pobyt w wielu krajach, m.in. składając wnioski o ochronę międzynarodową w Austrii i Niemczech. Ostatecznie, w 2017 roku po zakończeniu procedury uchodźczej w Niemczech i otrzymaniu nakazu wyjazdu z tego kraju, cudzoziemiec pojechał do Polski.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach wnikliwie przeanalizowali sytuację cudzoziemca. Stwierdzili, że obywatel Algierii nie posiada dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu w Polsce. Ponadto mężczyzna objęty był wpisem w Systemie Informacji Schengen (SIS), celem odmowy wjazdu i pobytu na terytorium strefy Schengen. W związku z tym, Algierczyk wjeżdżając na teren Polski dokonał nielegalnego przekroczenia granicy.

O dalszym losie zatrzymanego cudzoziemca zdecydował Sąd. Uznał, że zachodzą przesłanki do umieszczenia cudzoziemca na okres 3 miesięcy w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

W najbliższym czasie Straż Graniczna wystąpi z wnioskiem do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, aby zwrócił się do strony niemieckiej, o ponowne przyjęcie obywatela Algierii na swoje terytorium. Takie postępowanie podyktowane jest faktem, iż ob. Algierii wcześniej ubiegał się o azyl w Niemczech. Procedury w przedmiotowej sprawie regulują przepisy Rozporządzenia (UE) DUBLIN III.

Info i foto 

Michał Tokarczyk/ Straż Graniczna 

 

Więcej informacji z Krakowa

Rozdadzą za darmo sadzonki skrzydłokwiatu Logiczna Alternatywa  rozda mieszkańcom Krakowa  5 tysięcy sadzonek skrzydłokwiatu. Skrzydłokwiat skutecznie usuwa rakotwórczy benzen, kt...
Bezpłatne konsultacje dla ofiar wypadków w Krakowie działa Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej, w którym mieszkańcy poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych...
Uważaj na złodziei! Okradają mieszkania nawet, jak... W środę tj. 30 maja 2018 roku olkuska policja przyjęła trzy zgłoszenia o kradzieży dokonanej przez tzw. „klamkowców”. Działo się to na jednym z osiedl...
Dni Dzielnicy IV i Dzień Dziecka 2017 w Dworku Bia... W co bawiły się dzieci w XVIII wieku? Jakie noszono wtedy ubrania? Czy Tadeusz Kościuszko był przyjacielem Indian? Co wspólnego miał ze współczesnymi ...
Dwaj oszuści próbowali wyłudzić kredyt bankowy Kilka dni temu policjanci  zatrzymali na terenie Krakowa dwóch mężczyzn, którzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w jednej z tutejszych placówek ...
Grudniowy Gość w NCK – imprezy mikołajkowe... Grudzień. Codziennie, po zachodzie słońca, kiedy niebo stawało się intensywnie niebieskie, na conocny spacer wyrusza niezwykła i magiczna rodzina. Tat...