Prokuratorzy będą wnioskowali o surowe kary

Prokuratorzy będą wnioskowali o surowe kary

Prokuratorzy będą żądali surowych kar dla sprawców najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, a najważniejsze znaczenie przy składaniu przed sądem wniosków co do wymiaru kary będzie miała wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem – wynika z polecenia Prokuratura Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Surowe wnioski o kary
Zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora wnioski o wymiar kary w sprawach najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, popełnianych
na szkodę wielu osób, będą składane w górnych granicach ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności. Prokuratorzy będą dążyć przede wszystkim do surowego ukarania osób organizujących
i zarządzających przestępczymi procederami. Natomiast zasadniczym elementem branym
pod uwagę przy formułowaniu stanowiska prokuratora co wymiaru kary ma być wysokość wyrządzonej przestępstwem szkody.
Wysokość szkody będzie decydować o wnioskowanych karach
Prokurator Krajowy polecił, że w przypadku najpoważniejszych przestępstw gospodarczych
i finansowych, a w szczególności oszust (art. 286 kodeksu karnego), wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 kodeksu karnego), przywłaszczenia (art. 284 kodeksu karnego) i prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego), wnioskowana kara pozbawienia wolności powinna być uzależniona od wysokości szkody.
Prokurator stosujący polecenie będzie teraz uwzględniał, że wymiar kary pozbawienia wolności
nie powinien być niższy niż:
– 3 lata dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 200 000 złotych,
tzw. znaczną szkodę majątkową (art. 115 par. 7 kodeksu karnego),
– 5 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 1 000 000 złotych,
tzw. szkodę w wielkich rozmiarach (art. 115 par. 7a kodeksu karnego),
– 7 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 5 000 000 złotych (pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 par. 6 kodeksu karnego),
– 10 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 10 000 000 złotych (dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 par. 6 kodeksu karnego).
Odstępstwa od polecenia możliwe, ale wyjątkowe
Prokurator Krajowy w swoim poleceniu przewidział odstępstwa od wspomnianych zasad ustalania wniosków co kary, ale ograniczył je do wyjątkowych przypadków takich jak: konsensualne formy ustalania wymiaru kary i nadzwyczajne jej złagodzenie. Jednocześnie podkreślił, że decyzja prokuratura o odstąpieniu od tych zasad, musi się wiązać z naprawieniem szkody lub uiszczeniem uszczuplonej należności publicznoprawnej w co najmniej znacznej części, przed zakończeniem postępowania sądowego.
Zasadą powinno być wnioskowanie o karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia – polecił Prokurator Krajowy.
Dopełnienie wcześniejszych wytycznych Prokuratora Generalnego
Ostatnio wydane polecenie Prokuratora Krajowego co do kar dla przestępców gospodarczych
i finansowych jest istotnym uzupełnieniem wytycznych Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku z 10 sierpnia 2017 r. oraz wytycznych Prokuratora Generalnego
w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowe popełniane na szkodę wielu pokrzywdzonych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej z 12 sierpnia 2016 r.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Więcej informacji z Krakowa

Kolejna edycja akcji ZMIEŃ – WYMIEŃ – PODARUJ... Już 11-12 marca zawita do Galerii Bronowice. Ubiegłoroczna zbiórka cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku również liczymy na tak duże ...
Ruszyły prace nad budową Smoczego Skweru Przy ulicy Wolności w Krakowie trwają prace nad budową Smoczego Skweru. W ramach inwestycji powstanie m.in. boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla najm...
Obywatel Wielkiej Brytanii okradł turystkę w Krako... Chwila nieuwagi wystarczyła złodziejowi na kradzież torebki, w której znajdowało się kilka tysięcy złotych. Policjanci ustalili sprawcę, a następnie z...
Mężczyzna napadł wchodzącą do klatki schodowej sta... Około godziny 19 dyżurny II Komisariatu Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie o napadzie na 60-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło przy ulicy Mogilsk...
Poszukiwany przez policję mężczyzna wpadł! Poniewa... Do zdarzenia doszło wczoraj po południu przy ulicy Kapucyńskiej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli interwencję, gdy zobaczyli samochód osobowy ...
Masz gaz w mieszkaniu? Prezes URE zatwierdził tary... 14 marca 2018 r. Prezes URE zakończył postępowanie administracyjne w sprawie taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNiG OD). Postępowanie dotyczy...