Podsumowanie działań małopolskiej policji – Nałożono prawie 38 tys mandatów

Podsumowanie działań małopolskiej policji – Nałożono prawie 38 tys mandatów

Podsumowanie ferii 2018…

Celem prowadzonych działań na małopolskich drogach było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowiło priorytet działań. Głównym zadaniem Policji drogowej w tym czasie była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu uczniów.

Kontrole były dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany był każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty  uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. Z ogółu 1533 skontrolowanych autokarów 188, tj. co 8. został sprawdzony jeszcze przed wyjazdem w trasę na prośbę rodziców opiekunów oraz organizatorów wyjazdów. Podczas kontroli autobusów policjanci ujawnili w 102 przypadkach niewłaściwy stan techniczny pojazdu, za które zatrzymano dowody rejestracyjne.

Funkcjonariusze przede wszystkim starali się pomagać kierującym w bezpiecznym dotarciu do celu. W miejscach tworzenia się korków podejmowali ręczną regulację ruchem oraz kierowali pojazdy na drogi alternatywne. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci kontrolowali pojazdy oraz reagowali na wykroczenia, które najczęściej przyczyniają się do powstawania wypadków.

Ogółem podczas prowadzonych działań „Bezpieczne ferie 2018”, policjanci skontrolowali 63689 pojazdów. Nałożyli 37 889 mandatów karnych, w tym 224 na kierujących autobusami. Skierowali 1953 wnioski o ukaranie do Sądów, w tym 5 na kierujących autobusami. Zastosowali 9573  pouczenia, w tym 52 dotyczące  kierujących autobusami.

W wyniku kontroli zatrzymano 508 praw jazdy i 3020 dowodów rejestracyjnych, w tym 1442 za zły stan techniczny. Policyjne kontrole samochodów osobowych ujawniły 2316 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów pojazdów oraz 68 przypadków przewożenia dzieci niezgodnie z przepisami (poza fotelikami ochronnymi lub innymi urządzeniami ochronnymi).

W sumie ujawniono 603 nietrzeźwych kierujących. Podczas prowadzonych działań stwierdzono 3 przypadki kierowania autobusem przez nietrzeźwych kierujących,  w tym 1 przypadek dotyczył przewożenia dzieci na wypoczynek natomiast 2 dotyczyły kursu na linii regularnej.

Wstępne dane statystyczne tegorocznych ferii zimowych przedstawiają się następująco:

W okresie od 12 stycznia do 25 lutego 2018 roku na terenie Małopolski doszło do 299 wypadków, w których 19 osób zginęło, a 329 zostało rannych. W porównaniu  do ubiegłorocznych ferii zimowych odnotowano 10 % wzrost wypadków natomiast liczba zabitych i rannych jest na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14 w tym okresie doszło  do 17  wypadków, w których 1 dziecko poniosło śmieć, a 15 zostało rannych.

Oprócz działań kontrolnych policjanci ruchu drogowego  w czasie ferii prowadzili działalność profilaktyczną w miejscach zorganizowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży gdzie w sumie przeprowadzili ponad 1000  spotkań, pogadanek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa   w ruchu drogowym.  Przez cały okres ferii na bieżąco współpracowano z mediami, co zaowocowało  wystąpieniami w środkach masowego przekazu.