Masz gaz w mieszkaniu? Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG do końca 2018r

Masz gaz w mieszkaniu? Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG do końca 2018r

14 marca 2018 r. Prezes URE zakończył postępowanie administracyjne w sprawie taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNiG OD). Postępowanie dotyczyło zatwierdzenia zmiany obowiązującej taryfy PGNiG OD i wydłużenia okresu jej obowiązywania do 31 grudnia 2018 r. Decyzja wraz ze zmianą taryfy opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe z 14 marca 2018 r.

W zmienionej taryfie, na wniosek PGNiG OD, podwyższone zostały ceny paliw gazowych (jako towaru) o 1,0%. Ponieważ jednak stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie, w efekcie średnia cena zakupu paliw gazowych wzrasta o 0,9%.

Z punktu widzenia płatności odbiorców paliw gazowych istotne jest, że niezależnie od zatwierdzenia zmiany taryfy PGNiG OD, Prezes URE 25 stycznia 2018 r. zatwierdził taryfę ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG), zawierającą stawki opłat za usługę dystrybucji paliw gazowych.

W przypadku taryfy PSG średnie stawki dystrybucyjne zostały obniżone o ok. 7,3%. Taryfa PSG została wprowadzona w życie 1 marca 2018 r.

Zatwierdzenie tych taryf w praktyce oznacza, że od 1 kwietnia 2018 r. odbiorcy w gospodarstwach domowych, którym PGNiG OD świadczy usługę kompleksową dostarczania paliw gazowych, zapłacą mniej niż płacili do 28 lutego 2018 r. 

Całkowity spadek płatności wyniesie ok. (-) 1,94% dla odbiorców gazu wysokometanowego, (-) 1,67% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ-41,5 (Lw) i (-) 1,69% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ-35 (Ls).

Sumaryczny spadek średnich miesięcznych płatności dla statystycznego odbiorcy grupy W-1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków w ilości 1 227 kWh/rok wyniesie (-) 2,6%, co oznacza kwotowy spadek jego średniomiesięcznych płatności o 0,57 zł.

Analogicznie, dla planowanego średniego statystycznego zużycia przez odbiorców grupy W-2 wynoszącego 7 127 kWh/rok i W-3 wynoszącego 23 763 kWh/rok, sumaryczny średniomiesięczny spadek płatności wyniesie odpowiednio: (-) 1,9%, tj. 1,79 zł i (-) 1,8%, tj. 5,31 zł.

Taryfa PGNiG OD dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Nadzór Prezesa URE nad taryfami dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw domowych według obecnych przepisów zostaje utrzymany do końca 2023 r. (art. 62b ustawy – Prawo energetyczne). Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi.

Warto wiedzieć:

Najpopularniejsze grupy taryfowe wśród indywidualnych odbiorców w gospodarstwach domowych to grupy dedykowane dla odbiorców gazu wysokometanowego:

  • W-1 – maksymalne roczne zużycie nie przekracza 3 350 kWh do tej grupy należą najczęściej odbiorcy, którzy korzystają tylko z kuchenek gazowych;
  • W-2 – odbiorcy w tej taryfie rocznie zużywają od 3 350 do 13 350 kWh; w tej grupie znajdują się osoby, które korzystają z kuchenek gazowych oraz piecyków gazowych do podgrzania wody;
  • W-3 – odbiorcy w tej taryfie rocznie zużywają od 13 350 do 88 9000 kWh; do tej grupy kwalifikowane są osoby, korzystające z kuchenek gazowych, piecyków gazowych oraz pieców CO;
  • W-4 – odbiorcy zużywający powyżej 88 9000 kWh, w tym duzi odbiorcy w gospodarstwach domowych

www.ure.gov.pl/Flilckr

Więcej informacji z Krakowa

Sprzątała szafki i cudze portfele-zatrzymano 53-le... Do zdarzenia doszło we wtorek (27 listopada br.) na terenie centrum handlowego, w którym amatorka cudzych portfeli świadczyła usługi porządkowe. Kobie...
Napad w Krakowie. Policja szuka sprawców! Dwaj młodzi mężczyźni zaczepili stojącego na chodniku 52-latka i zażądali telefonu. Gdy mężczyzna odmówił, doszło do ataku. 52-latek został dwukrot...
„Zajrzyj do Huty” – otworzą miej... Przez dwa dni, zupełnie na luzie, nieśpiesznie i przede wszystkim z profesjonalnymi przewodnikami będziecie mogli zwiedzić Nową Hutę wzdłuż i wszerz. ...
Kabaret Młodych Panów – “BOGOWIE” Jeżeli czytasz ten tekst, to już jesteś na dobrej drodze do szczęścia - nie jesteś wśród 3% analfabetów w Europie! Mało tego, jesteś krok od wzięcia u...
Nowi mieszkańcy w krakowskim zoo W tym roku krakowskie zoo pojawiły się pisklęta wielu gatunków ptaków. Do najcenniejszych należy pisklę kondora wielkiego. Samczyk wykluł się w czerwc...
Ostrzegamy!! Ktoś się włamuje na konta i rozsyła f... Weryfikuj prośby o pomoc przesyłane poprzez komunikatory internetowe 1 stycznia wieczorem ktoś włamał się na konto komunikatora internetowego miesz...