Wiosenna deratyzacja od 20 marca do 20 kwietnia

Wiosenna deratyzacja od 20 marca do 20 kwietnia

Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej. Miejsce wyłożenia trutki powinno znajdować się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których znajdują się trutki, a zwierzęta domowe zaleca się trzymać w tym czasie w zamknięciu i zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.