Ewakuowano komendę w Krakowie

Ewakuowano komendę w Krakowie

W środę (21.02 br.) w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie został przeprowadzony ćwiczebny alarm przeciwpożarowy, dzięki któremu sprawdzono działanie służb ratunkowych i  osób odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo-ewakuacyjnej na terenie komendy.

Cała akcja rozpoczęła się o godzinie 10:00, kiedy to zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia, w jednym z pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku doszło do zaprószenia ognia, na co niezwłocznie zareagował sygnał alarmu przeciwpożarowego.

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni, zgodnie z procedurami, bardzo szybko przystąpili do ewakuacji. Z budynku wychodzili grupowo, dzięki czemu nie doszło do nadmiernego zatłoczenia podczas ewakuacji.

Jednocześnie na miejsce przybyła najbliższa Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 5 z Krakowa. Strażacy, pod dowództwem bryg. mgr inż. Jacka Kukuła, weszli do budynku i przeprowadzili symulowane działania przeciwpożarowe oraz ratownicze.

Głównym celem tych ćwiczeń było doskonalenie działań Policji w zakresie ewakuacji z budynku na wypadek ewentualnego zagrożenia oraz współpracy z Jednostką Ratowniczą.

Ćwiczenia zakończyły się sukcesem, wszyscy policjanci obecni w budynku zostali wyprowadzeni, co zawdzięczmy fachowym działaniom Naszych służb ratowniczych, jak i osobom odpowiedzialnym za organizację akcji. System alarmowy komendy również nie zawiódł.

Na koniec, dowódca JRG 5 podsumował wszystkie elementy ćwiczenia, jak i omówił na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas ewakuacji.